Easy To Love Mishi – zamluvena
Dorothe Mishi – v novém domově
Dorothe Mishi
Electra Mishi – v novém domově
Ester Mishi – v novém domově
Eragon Mishi – v novém domově
Eliot Mishi – v novém domově
Empress Mishi – v novém domově
Euphoria Mishi – v novém domově
Duffy (v novém domově), Donna (v novém domově), Dylan (v novém domově) , Derick (v novém domově), Dominique (v novém domově), Denis (v novém domově), David (v novém domově)
Derick Mishi – v novém domově
Carlo Mishi – v novém domově
Czenda Mishi – v novém domově
Dominique Mishi – v novém domově
Denis Mishi – v novém domově
Duffy Mishi – v novém domově
Donna Mishi – v novém domově
Dorothe Mishi
Bumble Bee Mishi – v novém domově
Bumble Bee Mishi
Bumble Bee Mishi
Allure Boy Mishi – v novém domově
Amore Mio Mishi – v novém domově
Allure Boy Mishi
holčička Bianka Mishi, blue bicolor lynx, v novém domově
chlapeček Bumble Bee Mishi, blue bicolor lynx, v novém domově
holčička Brenda Mishi, seal bicolor, v novém domově
chlapeček Baloo Mishi, blue bicolor lynx, v novém domově
Yonas Mishi – v novém domově
Czenda Mishi
Carlo Mishi – v novém domově
Ahi Mishi – v novém domově
Baloo Mishi – v novém domově
Zdenny Micci Mishi – v novém domově
Yoshi Mishi – v novém domově
Yoshi Mishi
Yasmine Mishi, seal tortie colorpoint
v novém domově
Yasmine Mishi
Yoko Mishi – v novém domově
Yoko Mishi, seal tortie colorpoint
holčička Yoko Mishi
Yoko Mishi
koťátka Y a Z
MILK BAR
Zeena Mishi – v novém domově
Zeena Mishi
Zarah Mishi – v novém domově
holčička Zarah Mishi, blue bicolor
Zarah Mishi
Zarah Mishi
kocourek Zakk Mishi, blue bicolor
Zakk Mishi – v novém domově
Zdenny Micci Mishi & Zeena Mishi
obě blue bicolor lynx
Zeena Mishi
Zdenny Micci Mishi
Zakk Mishi (blue bicolor)
Zeena Mishi (blue bicolor lynx)
Zdenny Micci Mishi (blue bicolor lynx)
Zarah Mishi (blue bicolor)
Yoshi, Yonas, Yasmine, Yoko, Yonathan
Yonathan Mishi – v novém domově
Yonathan Mishi
Yonathan Mishi
Yonathan Mishi
chlapeček Yonas Mishi
Yonas Mishi
Yonas Mishi
Yonas Mishi
Yoshi Mishi
Yoshi Mishi
Yoshi Mishi
Yasmine Mishi & Yoko Mishi
Yasmine Mishi
Yasmine Mishi
Yasmine Mishi
Yoko Mishi
Yonathan Mishi & Yoshi Mishi
Yoshi, Yonathan, Yoko
Xoxo Mishi – v novém domově
Xoxo Mishi & Xisa Mishi
Xisa Mishi – v novém domově
Xisa Mishi
Wahi Mishi
Wahi Mishi (stays)
Wilson Mishi – v novém domově
topmodel Wahi Mishi
Wahi Mishi
Xoxo Mishi
v novém domově
v novém domově
v novém domově
Veronica Mishi 6 měsíců
v novém domově
v novém domově
Veronica Mishi
Wahi Mishi
Xoxo Mishi
Xoxo Mishi
Xisa Mishi
Veronica Mishi, blue bicolor lynx
Veronica Mishi
Veronica Mishi
Veronica Mishi
Viggo Mishi, blue bicolor
Veronica Mishi
Violet Mishi, blue bicolor
Wilson Mishi, seal bicolor
Wahi Mishi, seal mitted
Tracey Mishi – v novém domově