Vítejte na stránkách malé chovatelské stanice koček plemene Ragdoll. Kočičky žijí u nás doma jako právoplatní členové rodiny. Jsme členem ve specializované organizaci Klub Koček Karlovy Vary, která patří pod Český Svaz Chovatelů Sdružení Chovatelů Koček. ČSCH SCHK je členem jedné z největších mezinárodních organizací chovatelů koček na světě – Fédération Internationale Féline (FIFe). FIFe se skládá ze 43 členů ze 41 zemí. Členy jsou autonomní federace nebo asociace, které se rozhodly dodržovat stejná pravidla, pokud jde o standardy chovu, jména chovatelů, výstavy, posuzovatele a posuzovatele žáky.

Všechny naše kočky jsou testované na infekční (FeLV, FIV) a genetická (HCM, PKD) onemocnění. Dbáme na vysokou kvalitu chovu, kočičkám věnujeme všechen volný čas, zahrnujeme je péčí a láskou, a dodržujeme přísné hygienické podmínky. Krmíme kvalitními granulkami, kapsičkami a konzervami s vysokým podílem masa, oblíbenými pamlsky, tvarohem, vitaminovými doplňky, rybami a přemraženým hovězím a kuřecím syrovým masem. Ctíme chovatelský řád, pravidelně prověřujeme zdravotní stav našich kočiček u veterináře, očkujeme a odčervujeme, stříháme drápky a kartáčujeme ragdollí sametové kožíšky. Pro dobré trávení a přísun vitaminů je pro naše mazlíky k dispozici tráva zasetá v květináčku. Stále čisté stelivo a čerstvá voda je samozřejmostí.

Welcome to the website of a small kennel of Ragdoll cats. Cats live with us in our home as rightful family members. We are a member of the basic organization Klub Koček Karlovy Vary, which belongs to the Czech association of breeders – Český Svaz Chovatelů – Sdružení Chovatelů Koček. ČSCH SCHK is a member of one of the world’s largest international cat breeders – Fédération Internationale Féline. The FIFe is composed of 43 members from 41 countries. The members are autonomous federations or associations which have chosen to follow the same rules with regard to the breed standards, cattery names, show, judges and student judges.

All our cats are tested for infectious (FeLV, FIV) and genetic (HCM, PKD) diseases. We care about the high quality of breeding, we devote all our free time to cats, give them care and love, and we keep the strict hygienic conditions. We feed them with high-quality granules, wet feed and cans with a high meat content, favorite treats, curd, vitamin supplements, fish and frozen beef and chicken lean meat. We honor breeding rules, regularly check the health of our cats at the vet, vaccinate and deworm, cut claws and scrub ragdoll‘s velvet fur. For good digestion and intake of vitamins, grass sown in a pot is available for our pet. Still clean litter and fresh water is a matter of course.

Willkommen auf der Webseite eines kleinen Zwingers von Ragdoll-Katzen. Die Katzen leben in unserem Haus als rechtmäßige Familienmitglieder. Wir sind Mitglied der Grundorganisation Klub Koček Karlovy Vary, die dem Tschechischen Züchterverband – Verband der Züchter von Katzen – angehört. CSCH SCHK ist Mitglied eines der weltweit größten internationalen Katzenzüchter – der Fédération Internationale Féline. Das FIFe besteht aus 43 Mitgliedern aus 41 Ländern. Die Mitglieder sind autonome Verbände oder Vereinigungen, die sich dafür entschieden haben, die gleichen Regeln in Bezug auf Zuchtstandards, Züchternamen, Ausstellungen, Richter und Studentenrichter einzuhalten.

Alle unsere Katzen sind auf infektiöse (FeLV, FIV) und genetische (HCM, PKD) Erkrankungen getestet. Wir achten auf die hohe Qualität der Zucht, widmen unsere gesamte Freizeit Katzen, beziehen sie mit Sorgfalt und Liebe ein und halten uns an strenge Hygienebedingungen. Wir füttern hochwertige Granulate, Beutel und Dosen mit hohem Fleischanteil, Lieblingsleckereien, Quark, Vitaminzusätze, Fisch sowie gefrorenes Rind- und Hähnchenmagerfleisch. Wir halten uns an die Zuchtregeln, überprüfen regelmäßig die Gesundheit unserer Katzen beim Tierarzt, impfen und entwurmen, schneiden Krallen und schrubben Ragdoli-Samtfell. Für eine gute Verdauung und Aufnahme von Vitaminen steht unserem Haustier in einem Topf gesätes Gras zur Verfügung. Noch sauberer Müll und frisches Wasser sind selbstverständlich.

Velkommen til nettsiden til en liten kennel av Ragdoll katter. Katter bor i vårt hjem som rettmessige familiemedlemmer. Vi er medlem av grunnleggende organisasjonen Klub Koček Karlovy Vary, som tilhører den tsjekkiske sammenslutningen av brødre – sammenslutning av katter av katter. CSCH SCHK er medlem av en av verdens største internasjonale kattavlere – Fédération Internationale Féline. FIFe består av 43 medlemmer fra 41 land. Medlemmer er autonome føderasjoner eller foreninger som har valgt å følge de samme regler som avlsstandarder, oppdretters navn, utstillinger, dommere og studentdommere.

Alle våre katter er testet for smittsomme (FeLV, FIV) og genetiske (HCM, PKD) sykdommer. Vi bryr oss om den høye kvaliteten på avl, vi bruker all vår fritid til katter, ta med dem med omsorg og kjærlighet, og vi overholder strenge hygieniske forhold. Vi foder av høy kvalitet granuler, poser og bokser med høyt kjøttinnhold, favorittsaker, hytteost, vitamintilskudd, fisk og frosset biff og kylling magert kjøtt. Vi respekterer avlsregler, kontroller regelmessig helsen til våre katter hos veterinæren, vaksinere og deworm, kutt klør og skrubbe ragdoli fløyel pels. For god fordøyelse og inntak av vitaminer, er gress som er sådd i en gryte tilgjengelig for vårt kjæledyr. Fortsatt rent søppel og ferskvann er en selvfølge.