Aktuální koťátka / Current kittens: https://mishi.cz/aktualni-kotatka-current-kittens/

Každé naše koťátko půjde do nového domova:

 • dobře socializované, čistotné, se správně vypěstovanými hygienickými návyky, vychované v milujícím domově mezi lidmi a jinými kočičkami, zvyklé na pejska a naučené na škrabadlo,
 • ve věku 15-16 týdnů (a více), již kastrované,
 • krmené kvalitním krmivem,
 • naprosto zdravé, několikrát odčervené a plně očkované (2x) proti panleukopenii, kočičímu herpesviru a kaliciviru, s očkovacím průkazem nebo pet pasem,
 • s kopiemi všech zdravotních testů jeho rodičů s negativními výsledky, a to na genetické (HCM, PKD) a infekční (FeLV, FIV) nemoci koček,
 • se zdravotní zárukou na genetické nemoci (HCM, PKD),
 • s kupní smlouvou, která chrání hlavně koťátko, ale i nového majitele a chovatele,
 • s průkazem původu FIFe vydaným Českým Svazem Chovatelů v Praze,
 • identifikované mezinárodním mikročipem a zapsané v registru zvířat,
 • s výbavou do prvních dnů,
 • s podmínkou zachování kontaktu chovatele s novým majitelem.

Each of our pet kittens will go to a new home:

 • well-socialized, house-trained, with properly learned hygienic habits, brought up in a loving home among people and other cats, used to a dog, and trained on a scratching pad,
 • in the age of 15-16 weeks (and more), already neutered,
 • fed with quality food,
 • perfectly healthy, dewormed several times and fully vaccinated (2x) against panleucopenia, feline herpesvirus and calicivirus, with certificate of vaccination or pet passport,
 • with copies of all health tests of his/her parents with negative results for genetic (HCM, PKD) and infectious (FeLV, FIV) diseases of cats,
 • with a health guarantee for genetic diseases (HCM, PKD),
 • with a purchase contract that protects mainly the kitten, but also the new owner and breeder,
 • with a FIFe pedigree issued by the Czech Breeders‘ Association in Prague (ČSCH-SCHK),
 • identified by an international microchip and recorded in the animal register,
 • with a lot of things for the first days (food, toys etc.),
 • with the condition of keeping the contact of the new owner with the breeder.